Kategori: Maskin och teknik

Gillar du att ha ordning på ditt företag.

Det är väldigt viktigt för företag att se bra ut i kunders ögon, då vill man ha det i ordning och reda.
Ett städat företag är ett välmående företag där alla anställda och behöriga personer trivs och är arbetsamma.

Det är faktiskt en säkerhetsrisk inte att hålla saker från golvet som man kan snubbla på eller skada sig på. En ordentlig slangvinda är något att föredra så man lättare kan få undan slangar, Även andra saker än slangar går bra att få upp på en slangvinda såsom kablar, rep och kedjor.

Beroende på vilken företagstyp man har så finns det många olika lösningar på att hålla det städat i sina lokaler. Att ha tillräckligt mycket förvaringsutrymmen som lagerhyllor eller upphängningsmöjligheter är det som föredras för att man lätt ska kunna ha tillgång till inventarierna när man behöver dom. Krokar lite här o var som man kan hänga upp verktyg på ger en bra översikt och ger en välorganiserad helhetsbild.

Ett skruvstycke är något som man inte kan vara utan för att det blir lättare att arbeta med något om det sitter fast ordentligt, man undviker olyckor och det blir lättare att borra, skruva och slå på saker i ett skruvstäd.

Se även till att du har en riktigt bra arbetsbelysning som lyser upp din arbetsplats ordentligt när du håller på med någonting oavsett vad. Det är viktigt att kunna se ordentligt vad man gör så man kan vara noggrann och utföra ett bra arbete.

Många arbetar i bristfällig belysning utan att tänka på det, bra ljus håller en pigg hela arbetsdagen och minskar risken för olyckor.

Det är viktigt att ha en bra kvalitet på sina verktyg så att dom inte går sönder och kan orsaka skador vid användandet.
Exempelvis när en ringnyckel brister när man försöker spänna något och kör knogar eller handen i ett hårt material och skadar den.…


Miljömedvetna företag bygger egna tvätthallar.

Det blir mer och mer klimatfrågor i alla delar av samhället och där kan man som företagare vara med och bidra så man sparar på planetens resurser.
Det finns många olika sätt där man kan bidra till klimatet genom att investera i miljövänliga fordon eller andra smarta metoder.

Att bygga tvätthall för eget bruk är en väldigt miljömedveten åtgärd som kan göras där man minskar resurserna som används när man rengör sina fordon och maskiner. Eget filtreringssystem för vatten och oljeavskiljare gör att man har större kontroll över mängden kemikalier och miljöförstörande beståndsdelar som sköljs ut med avloppet.

Att man dessutom i en egen tvätthall har kontroll över åtgången av rengöringsmedel och andra kemikalier gör att man kan välja miljövänliga alternativ som passar ert företag bäst. I moderna tvätthallar använder man rengöringsmedel i skumform vilket minskar åtgången av medel samtidigt som det behåller rengöringseffekten. Annan fördel med rengöringsmedel i skumform är att man inte får rengöringsmedlet som aerosoler som man kan andas in, självtvättar där rengöringsmedlet blandas med högtrycket skapar en dimma som man andas in.

Besparingarna man gör på kostnader för rengöring och tiden som man slipper lägga på att köra till tvätthallar som är för allmänheten ger rätt stora marginaler samtidigt som man är snällare mot miljön.
Rena fordon har en längre livslängd och blir mindre benägna att rosta när man är noga med att tvätta bort salter och smuts från vägarna.

På vintern sprutar dom flesta kommuner ut massvis med salt på vägarna för att motverka halt väglag, saltet är effektivt för att töa is men samtidigt är det lika effektivt att få metall att rosta oavsett om det är rostfritt eller ej.
Därför är det alltid en prioritet att  man sköljer av saltet efter ett arbetspass så att saltet inte får torka fast och fräta upp rosthål

.…