Det blir mer och mer klimatfrågor i alla delar av samhället och där kan man som företagare vara med och bidra så man sparar på planetens resurser.
Det finns många olika sätt där man kan bidra till klimatet genom att investera i miljövänliga fordon eller andra smarta metoder.

Att bygga tvätthall för eget bruk är en väldigt miljömedveten åtgärd som kan göras där man minskar resurserna som används när man rengör sina fordon och maskiner. Eget filtreringssystem för vatten och oljeavskiljare gör att man har större kontroll över mängden kemikalier och miljöförstörande beståndsdelar som sköljs ut med avloppet.

Att man dessutom i en egen tvätthall har kontroll över åtgången av rengöringsmedel och andra kemikalier gör att man kan välja miljövänliga alternativ som passar ert företag bäst. I moderna tvätthallar använder man rengöringsmedel i skumform vilket minskar åtgången av medel samtidigt som det behåller rengöringseffekten. Annan fördel med rengöringsmedel i skumform är att man inte får rengöringsmedlet som aerosoler som man kan andas in, självtvättar där rengöringsmedlet blandas med högtrycket skapar en dimma som man andas in.

Besparingarna man gör på kostnader för rengöring och tiden som man slipper lägga på att köra till tvätthallar som är för allmänheten ger rätt stora marginaler samtidigt som man är snällare mot miljön.
Rena fordon har en längre livslängd och blir mindre benägna att rosta när man är noga med att tvätta bort salter och smuts från vägarna.

På vintern sprutar dom flesta kommuner ut massvis med salt på vägarna för att motverka halt väglag, saltet är effektivt för att töa is men samtidigt är det lika effektivt att få metall att rosta oavsett om det är rostfritt eller ej.
Därför är det alltid en prioritet att  man sköljer av saltet efter ett arbetspass så att saltet inte får torka fast och fräta upp rosthål

.