Materialet som togs fram i början av nittiotalet börjades användas i liten skala runt 2000 och har sedan dess ökat varje år allteftersom fler upptäckt fördelarna med materialet.

KL-trä är en förädlad och utvecklad träprodukt som är lämplig att användas till många olika konstruktioner. Likheterna med limfog och detta materialet är väldigt lika där man lägger stavarna tvärs över i kors i flera lager.
Skivorna kan bearbetas och formas till nästan vilken storlek som helst samtidigt som det är i massivt trä och är hållbart i både miljö och kretsloppssynpunkt.

På grund av hur materialet är uppbyggt så innebär det att det väger väldigt lite och har hög hållfasthet och bärförmåga till sin storlek. Man kan bygga stora konstruktioner som klarar höga laster samtidigt som man kan variera det och kröka så att man kan ha helt nya designer.

Vanligtvis så används korslimmat trä för många olika sorters konstruktioner från småhus till idrottsarenor och broar. Utvecklingen har gått i hög fart och idag tillverkas det ungefär 15 tusen kubikmeter KLträ per år i enbart Sverige och man förväntar att det kommer att fortsätta att öka.

Efterfrågan av Klträ ökar i hela världen så gör detta ett stort intryck på framtiden då vi återigen bygger med hållbara material samtidigt som forskningen pågår i intensiv takt om materialet. Entreprenörer runt hela världen inser vilken potential det är att bygga i detta materialet. Vissa länder pågår det löpande planering av att bygga kontor, offentliga byggnader, bostäder i korslimmat  trä upp till 24 våningar högt.

Materialet har många fördelar som att det är naturligt isolerande och starkt där man kan använda det i krävande miljöer samt att vid händelse av brand så är det så pass massivt att det inte brinner så lätt utan bara förkolnas lite på utsidan till en början så man i god tid hinner att få ut och rädda nödställda personer.